Winnaars van het Startup in Residence Intergov programma
12 augustus 2022 

Winnaars van het Startup in Residence Intergov programma

Vanaf september mag ik met mijn bedrijf Inktvisie, in samenwerking met Tom Djajadiningrat van DesignDrone, starten aan een opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

We zijn één van de winnaars van het Startup in Residence Intergov programma. Het vraagstuk waar wij mee aan de slag gaan is ‘Arbeidsmigranten prikkelen en ondersteunen om de Nederlandse taal te leren’. 

Een paar citaten uit de challengebeschrijving:

"Arbeidsmigranten moeten behandeld worden als gelijkwaardige en volwaardige deelnemers van onze samenleving. De overheid moet haar regelgeving daar beter op inrichten en een actievere rol nemen in de bescherming van arbeidsmigranten, op het gebied van werk, huisvesting en zorg en het verbeteren van het zicht op de arbeidsmigranten in Nederland. Eén van de grootste knelpunten daarin is de beperkte taalvaardigheid onder arbeidsmigranten. [...] Taalvaardigheid is niet alleen belangrijk om makkelijker te communiceren met de Nederlandse bevolking, maar ook tussen groepen arbeidsmigranten onderling. [...] Het beheersen van de Nederlandse taal kan de kwaliteit van leven op de diverse leefdomeinen aanzienlijk verbeteren."

We denken een creatieve, innovatieve oplossing te hebben gevonden om arbeidsmigranten hierbij te helpen en we verheugen ons erop deze in de komende maanden in samenwerking met het Ministerie van SZW te exploreren en te prototypen.

Deze challenge is één van tien binnen de vijfde editie van het Startup in Residence Intergov programma. De overige vraagstukken en hun winnaars vind je hier.

Tom en ik delen een interesse in het oplossen van maatschappelijke, culturele en duurzaamheidsvraagstukken en vormen al geruime tijd een gelegenheidsontwerpteam.

Ineke en Tom bij het Ministerie

Over de schrijver
Hi! Ik ben Ineke Neutelings en ik maak illustraties en visuele verslagen onder de naam Inktvisie. Ik geloof in de waarde van beeld. Door mijn academische design achtergrond te combineren met mijn passie voor tekenen kan ik je niet alleen helpen bij het verbeelden, maar ook bij het vormen en verhelderen van verhalen en ideeën. Wat ik zo leuk vind aan dit werk is dat ik allerlei verschillende onderwerpen en expertises leer kennen en begrijpen.
Reactie plaatsen